مثل ماه روشن...

مثل ماه مغرور...

 

*

*

*

*

-سفره هفت سين:
-سين هاي باستاني:
(متداولتر) سبزه - نماد نوزايي (تولد دوباره)
سيب - نماد زيبايي و تندرستي
سمنو - نماد فراواني(برکت)
سير - نماد پزشکي(درمان يا طب)
سنجد - نماد عشق
سکه - نماد دارايي
سرکه- نماد شکيبايي و عمر
سماغ - نماد(رنگِ) طلوع خورشيد
سنبل

ديگر سين ها:
سوسن • سبزي • سنگک • سپند • سياهدانه • سيزي • ساعت
ديگر اقلام کتاب آسماني (قرآن،...)
آيينه
ماهي قرمز
يک جفت نوروزي (شمعدان اصيل ايراني)
تخم مرغ رنگي
کاسه اي از آب که پرتقالي در آن غوطه ور است (به نشانه? زمين در فضا)
يک شيريني ايراني (مانند باقلوا، شيريني آردنخودچي، ...)

نوروز، از جشن هاي باستاني ايرانيان است که امروزه در محدوده جغرافيايي ايران زمين يعني در در زمانهاي کهن، جشن نوروز در نخستين روز فروردين آغاز مي‏شد، ولي مشخص نيست که چند روز طول مي‏کشيده‏است. در بعضي از دربارهاي سلطنتي جشن‏ها يک ماه ادامه داشته است. مطابق برخي از اسناد، جشن عمومي نوروز تا پنجمين روز فروردين برپا مي‏شد، و جشن خاص نوروز تا آخر ماه ادامه داشت. شايد بتوان گفت، در طي پنج روز اول فروردين جشن نوروز جنبه ملي و عمومي بود....


ادامه مطلب

[ چهار شنبه 21 فروردين 1392برچسب:,

] [ 15:26 ] [ setayesh ]

[ ]